Film õppetöös (õpetajatele)

Alguse päev
Film õppetöös (õpetajatele)
Mikk Granström

Mikk Granström

Läbiviija

E-kursuse eesmärk on tutvustada audiovisuaalse õppematerjali eripärasid ning selle paljusid rakendusvõimalusi. Samuti tutvustab kursus võimalusi, kuidas filmi ja filmikunsti väljendusvahendeid edukalt õppetöös kasutada ning filmides käsitletut koos õpilastega koolitunnis analüüsida. Kursusel jagatakse nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi harjutusi. Peale kursuse läbimist oskab õpetaja siduda filmikunsti väljendusvahendeid erinevate õppeainetega. Iga osaleja saab kursust endale sobivas tempos läbida. Kursusele registreerumine avatakse taas 2023. a märtsis.

Kursuse läbinud õpetaja:

  • teab, millistest osadest koosneb stsenaarium;
  • teab loo jutustamise põhialuseid;
  • oskab kasutada lihtsamaid stsenaariumi kirjutamise programme;
  • oskab teadmisi siduda erinevate ainetundidega;
  • oskab omandatud teadmisi õpilastele edasi anda.
Kursuse hind on 75 €